top of page

טיול דיונות בנגב 

בספטמבר מזג האוויר קצת מתמתן וזו תחילת עונת הטיולים במדבר
נפתח את העונה בטיול דיונות שייקח אותנו לרמת הנגב במסלול דיונות קלאסי
בשבת 18/09/2021 נצא ממשאבי שדה ניסע על ציר המבריחים ודרך הבשמים הנבטית, באזור חורבות חלוצה לכיוון רחובות בנגב וקניון הלס המדהים. מכאן נכנס לדיונות הפראיות של חולות עגור וחולות חלוצה

מה בדרך? חורבות מצודות נבטיות, בורות מים, מגרשי משחקים לנהגים ודיונות לטיפוס לילדים ולבעלי הכושר הגופני

 

השתתפות בכל טיולי המועדון מחייבת

רכב ממוגן וגלגל ספייר בגודל מלא

נקודות לאורך המסלול

  • חורבות חלוצה

  • נחל שתרה

  • רחובות בנגב

  • קנין הלס

  • ציר המבריחים

  • חולות עגור וחולות חלוצה

אורך המסלול: כ-55 ק"מ

רמת הקושי: קל/בינוני

 

ציוד נדרש:
רישיון רכב + ביטוח חובה + ביטוח צד ג' / ביטוח מקיף בתוקף
רישיון נהיגה ישראלי בתוקף
רכב תקין מתודלק וממוגן - חובה, 
נא להגיע לנקודת המפגש מתודלקים מלא 
גלגל ספייר  בגודל מלא - חובה
ציוד להחלפת גלגל: גלגל חלופי תקין + מגבהה + מפתח מתאים
ציוד חילוץ בסיסי - רצוי
מכשירי קשר טעונים + מטענים - למי שאין אנחנו משאילים​

 

ארוחות:
ארוחת בוקר וצהריים התארגנות אישית. כריכים, סלטים, וכל דבר שניתן לחמם על גזיה 

 

כללי

הטיול מוגבל לעד 12 רכבים לא כולל צוות 

לטובת הטיול תיפתח לפני הטיול קבוצת וואטסאפ בה יעודכנו כל הפרטים הלוגיסטיים
יש לקחת בחשבון שהטיול יכול להשתנות בהתאם לתנאי הדרך ומהירות הנהיגה 

המשתתף מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמועדון פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ו/או

כל רשות מוסמכת אחרת. במקרה של כי ביטול או דחיית טיול עקב הנחיות שאינן תלויות במועדון,

יוחזר התשלום או ישמר זיכוי לטיול הבא לבחירת הלקוח.

 

מחירים:

מחיר רגיל 330 ש"ח לרכב ללא תלות במספר האנשים
למחזיקי כרטיס מועדון 290 ש"ח לרכב ללא תלות במספר האנשים

להבטחת המקום בטיול יש להשלים את ההרשמה ותשלום באפליקציה 

 

דמי ביטול: פרק הזמן לביטול טיול הינו עד 14 יום לפני הטיול. עד ימים לפני הטיול יינתן החזר של 50% ביטול. 
במסגרת ימים לפני הטיול לא יתקבל החזר. 
היה ושולמו תשלומים בפרק זמן זה (מקדמות, אגרות וכו') ינוכה סכום זה מההחזר. 

bottom of page