top of page

מרמת נגב לעומק מכתש רמון

בתאריכים  07-08/09/2021 ראש השנה יצא מועדון סובארו וחברים בשטח למסע שייקח אותנו לעומק המדבר 
נחצה את רמת הנגב ונרד לתוך מכתש רמון 
היום הראשון ייקח אותנו לערוצי הנחלים ומסתרי הנבטים, מצודות בורות ומאגורות את היום הראשון נסיים באזור מדרשת בן גוריון 
משם ניסע על הכביש לחוות נעם במדבר שם נעביר את הלילה עם אוכל טוב וסיפורים מסביב למדורה 

בבוקר נצא לכיוון מצפה רמון ואחרי תדלוק והצטיידות נצא למצוק הצינים המצור הצפוני של מכתש רמון נחצה את נחל לילי ונרד למכתש דרך מעלה נוח, נמשיך לחניון הר הרדון ונצא לכביש דרך פארק צבעי רמון 

השתתפות במסע מחייבת רכב ממוגן וגלגל ספייר בגודל מלא

 

​נקודות לאורך המסלול

  • נחל הבשור

  • נחל משורה 

  • כתף שבטה 

  • בורות ציפורים 

  • מצפור גבעות געש

  • נחל לילי 

  • מצד מחמל 

  •  חניון הר הרדון

  • פארק צבעי רמון 

 אורך המסלול: כ-70 ק"מ

רמת הקושי: בינוני

 

ציוד נדרש:
רישיון רכב + ביטוח חובה + ביטוח צד ג' / ביטוח מקיף בתוקף
רישיון נהיגה ישראלי בתוקף
רכב תקין מתודלק וממוגן - חובה, 
נא להגיע לנקודת המפגש מתודלקים מלא 
גלגל ספייר  בגודל מלא - חובה
ציוד להחלפת גלגל: גלגל חלופי תקין + מגבהה + מפתח מתאים
ציוד חילוץ בסיסי - רצוי
מכשירי קשר טעונים + מטענים - למי שאין אנחנו משאילים​

 

ארוחות:
התארגנות לאוכל תעשה בין הנרשמים

 

כללי

הטיול מוגבל לעד רכבים לא כולל צוות 

לטובת הטיול תיפתח לפני הטיול קבוצת וואטסאפ בה יעודכנו כל הפרטים הלוגיסטיים
יש לקחת בחשבון שהטיול יכול להשתנות בהתאם לתנאי הדרך ומהירות הנהיגה 

 

מחירים:

מחיר רגיל 850 ש"ח לרכב ללא תלות במספר האנשים
למחזיקי כרטיס מועדון 750 ש"ח לרכב ללא תלות במספר האנשים

 

לינה חאן נועם במדבר 

מבוגר 120ש"ח
לינה ילד מגיל 2-12 90 ש"ח

​כדי להבטיח את ההרשמה ידרשו דמי רישום ע"ס 500 ש"ח אשר יקוזזו מהתשלום הכולל יתרת התשלום עד 01/09/2021

להבטחת המקום בטיול יש להשלים את ההרשמה ותשלום באפליקציה 

 

המשתתף מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמועדון פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ו/או

כל רשות מוסמכת אחרת. במקרה של כי ביטול או דחיית טיול עקב הנחיות שאינן תלויות במועדון,

יתבצע החזר כספי או ישמר זיכוי לבחירת המשתתף ובמידת הצורך המשתתף ישלים את הפער הכספי בלבד.

המחיר אינו כולל ביטוח תאונות אישיות ו/או ביטוח לנזקי כלי הרכב – ביטוחים
כאלו ניתן לרכוש בנפרד מחברת הביטוח בה אתם מבוטחים 

דמי ביטול: פרק הזמן לביטול טיול הינו עד 21 יום לפני הטיול. עד 14 ימים לפני הטיול ינתן החזר של 50% ביטול. 
במסגרת 14 ימים לפני הטיול לא יתקבל החזר. 

במקרה של ביטול עקב בידוד קורונה יוחזר התשלום במלואו בכפוף להצגת אישור בידוד
היה ושולמו תשלומים בפרק זמן זה (מקדמות, אגרות וכו') ינוכה סכום זה מההחזר. 

bottom of page