top of page

טיולילה מהר צבאים לנחל סדום 

ביום שישי 10/09/2021 אחר הצהריים  נצא מערד לכיוון הר צבאים נרד לאורך מסוע הפוספטים 
למישור עמיעז נעלה לתצפית הר סדום שם נעשה ארוחת ערב משותפת וקבלת שבת 

כשיחשיך נצא לכיוון נחל סדום הפעם בלילה חשוך ללא ירח 
את הטיול נסיים סמוך לחצות בשפך זוהר 

השתתפות בכל טיולי המועדון מחייבת

רכב ממוגן וגלגל ספייר בגודל מלא

נקודות לאורך המסלול

  • הר צבאים 

  • מסוע הפוספטים 

  • מישור עמיעז 

  • תצפית אשת לוט

  • נחל סדום

אורך המסלול: כ-50 ק"מ

רמת הקושי: קל 

 

ציוד נדרש:
רישיון רכב + ביטוח חובה + ביטוח צד ג' / ביטוח מקיף בתוקף
רישיון נהיגה ישראלי בתוקף
רכב תקין מתודלק וממוגן - חובה, 
נא להגיע לנקודת המפגש מתודלקים מלא 
גלגל ספייר  בגודל מלא - חובה
ציוד להחלפת גלגל: גלגל חלופי תקין + מגבהה + מפתח מתאים
ציוד חילוץ בסיסי - רצוי
מכשירי קשר טעונים + מטענים - למי שאין אנחנו משאילים​

 

ארוחות:
נשנושים לשעות אחר הצהריים
לרוחת ערב בשעות השקיעה נערוך קבלת שבת בשטח עם ארוחת ערב 
כל רכב מביא מה שאוהבים פותחים שולחן גדול מרכזי ואוכלים יחד 
מאפים, סלטים וכל דבר שניתן לחמם על גזיה 

 

כללי

הטיול מוגבל לעד 10 רכבים לא כולל צוות 

לטובת הטיול תיפתח לפני הטיול קבוצת וואטסאפ בה יעודכנו כל הפרטים הלוגיסטיים
יש לקחת בחשבון שהטיול יכול להשתנות בהתאם לתנאי הדרך ומהירות הנהיגה 

המשתתף מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמועדון פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ו/או

כל רשות מוסמכת אחרת. במקרה של כי ביטול או דחיית טיול עקב הנחיות שאינן תלויות במועדון,

יוחזר התשלום או ישמר זיכוי לטיול הבא לבחירת הלקוח.

 

מחירים:

מחיר רגיל 330 ש"ח לרכב ללא תלות במספר האנשים
למחזיקי כרטיס מועדון 290 ש"ח לרכב ללא תלות במספר האנשים

להבטחת המקום בטיול יש להשלים את ההרשמה ותשלום באפליקציה 

 

דמי ביטול: פרק הזמן לביטול טיול הינו עד 14 יום לפני הטיול. עד ימים לפני הטיול יינתן החזר של 50% ביטול. 
במסגרת ימים לפני הטיול לא יתקבל החזר. 
היה ושולמו תשלומים בפרק זמן זה (מקדמות, אגרות וכו') ינוכה סכום זה מההחזר. 

bottom of page