top of page

הדרכת אאוטבק ביער בן שמן

טיולילה נחל סדום

מצוק ההעתקים

הדרכה כפולה ביער בן שמן

טיולילה עמק השלום 

שבועות 2021 מעלה סיירים נחל עתק

מסע דו יומי בצפון הערבה

הדרכה אישית ביער בן שמן

הדרכת נהיגה בשטח חורשן

ביתרונות רוחמה

הר צבאים מסוע הפוספטים ונחל סדום צילום נעם אלדר

עצמאות 2017

סיבוב קצר ביער המגינים

מים במדבר - החולות הצבעונים במכתש רמון

חוצה ישראל פסח 2019 צילום ועריכה יבגני דובינסקי

 נחל פרס

טיולילה נחל סדום

משתעשעים בעמק השלום

bottom of page