top of page

הדרכת אאוטבק ביער בן שמן

טיולילה נחל סדום

מצוק ההעתקים

הדרכה כפולה ביער בן שמן

טיולילה עמק השלום 

שבועות 2021 מעלה סיירים נחל עתק

מסע דו יומי בצפון הערבה

הר צבאים מסוע הפוספטים ונחל סדום צילום נעם אלדר

חוצה ישראל פסח 2019 צילום ועריכה יבגני דובינסקי

הדרכה אישית ביער בן שמן

הדרכת נהיגה בשטח חורשן

ביתרונות רוחמה

עצמאות 2017

סיבוב קצר ביער המגינים

מים במדבר - החולות הצבעונים במכתש רמון

 נחל פרס

טיולילה נחל סדום

משתעשעים בעמק השלום

bottom of page