צמיגי 50/50 לכל דגמי השטח של סובארו
כדי לענות על השאלות שעולות בקבוצה לגבי צמיגים מידות קודים ועוד, ריכזנו כאן כמה
כללי אצבע לנושא וטבלת הצמיגים הקיימים לרכבים שלנו
שמתאימים לנסיעה בשטח. ההתיחסות היא לצמיגי 50/50 וצמיגי 70/30 שמתאימים לשטח
אני לא אתייחס פה לצמיגי כביש מהסיבה הפשוטה שיש כמעט לכל החברות צמיגי כביש
שתואמים את המידות של סובארו

מה זה אוטודטה – אוטודטה היא הוראת רישום שבה יש את כל הפרוט הטכני של הרכב כפי
שהיבואן (היצרן) רשם במשרד התחבורה כאשר התחיל ליבא את הרכב. כל רכב שנכנס
לארץ מחוייב ברישום כזה. הוראת הרישום מכילה למעשה את כל המידע הטכני של הרכב
כולל ספר הרכב, כל קודי התקלות הקיימים וכל אפשרויות השינויים המותרים על ידי היצרן.
  1. מידות הצמיגים וקודי המהירות\עומס האפשריים ברכב כתובים במפורט באוטודטה
    (הוראת רישום) של הרכב. כל מידה\קוד שאינם רשומים לא חוקיים ולא ניתן לרשוםאותם כחוק ברשיון הרכב.
  2. על קורת דלת הנהג קיימת מדבקת יצרן + מדבקת יבואן של לחצי האוויר המומלצים למספר צמיגים עם מידות\ קודים שונים. המדבקה אינה מהווה אישור לצרכי משטרה\משרד התחבורה. הרישום חייב להופיע ברשיון הרכב.
  3. הליך הרישום הינו פשוט וניתן לבצע כמעט בכל מכון טסטים. מוציאים פלט שלסעיף הצמיגים באוטודטה, מקבלים מהצמיגאי אישור התקנה, ניגשים למכון הטסטים עם רשיון רכב וביטוח בתוקף יחד עם אישור ההתקנה, מבצעים את ההוספה של קוד הרצוי ומוציאים כפל רשיון בע