top of page

סקר העדפות טיולים ופעילויות

חבר מעדון יקר, רצינו לספר לך שהפעילות של המועדון מתרחבת. אנו רוצים לשמוע את דעתך ולקבל המלצותיך לגבי תחומי הפעילות בהם יתמקד המועדון. נבקשך לענות על סקר קצר, ארבע שאלות קצרות בסה"כ. נשמח אפילו אם תסמן יותר מתשובה אחת.

נציין כמובן כי תשובתך לא מהווה כל התחיבות מצידך. המדובר בסה"כ באפשרות לשותפינו חברי המועדון, להשפיע על תחומי הפעילות בהם נתמקד.

לאילו מהפעולות הבאות של המועדון, היית מעוניין להצטרף

(ניתן לענות יותר מאפשרות אחת)

פעילויות המועדון (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)

מה אופי הטיול אותו אתה מעדיף

( ניתן לענות על יותר מאפשרות אחת)

איזו רמת הקושי אתה מעדיף בטיול :

( ניתן לענות על יותר מאפשרות אחת)

הדרכות שטח (ניתן לסמן יותר מאחת )

רק שניה לפני שנסיים, אם יש לך רעיונות נוספים או הערות כל שהן,

נשמח אם תכתוב אותן כאן :

bottom of page