top of page

לוח טיולים - חצי שנתי 2019

מוזמנים לשריין את התאריכים:

 

19.1.2019  חד יומי - שבת רמת הגולן בשלג

עבירות קלה עד בינונית                                                                                                לפרטים נוספים

25.1.2019 חד יומי - שישי גיבורים קטנים באר שבע

עבירות קלה                                                                                                                 לפרטים נוספים

26.1.2019 חד יומי - שבת מאגורות נחש צמא הבירות

עבירות בינונית+                                                                                                          לפרטים נוספים

1.2.2019 חד יומי - שישי  דרום אדום 2019

עבירות קלה                                                                                                                 לפרטים נוספים

 

9.2.2019 חד יומי - שבת נחל סדום ומעלה עזגד

עבירות קלה עד בינונית                                                                                                לפרטים נוספים

22-23.2.2019 דו יומי - מע